CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Train xxx

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Train xxx
bundle install, nh ng th mc chnh.

Cc tool bn ngoi, microphone nn c, audacity phi.

Steps (if you don't understand any steps, better read from now on) (c vn g c m file ).

Lm li make file nu OS l Windows.

T google cch ch li makefile thnh batchfile, nu khng th t copy tng dng t trn xung chy.

Chun b i thu m (nu cha c 300 files thu m) em 300 files ny b vo th mc train_wav (km theo file.txt cng tn).

Chy make prequisite gen ra b chi cho train_wav.

Chy make testing_suggestion ngi ta la file la phone ct cho chun.

Xa nhng file c la bc trn ra khi train_wav (khng th c khi nhn dng 100).

Wav (nh t tn ging t in) vo test_wav.

Chy make training ngi chi tm 30-45 pht.

Chy make testing ly kt qu result.

Vit ti liu, chm gi trng hoa v kt qu mnh.

Question/Answer, q: V sao hi trc lm b li hoi.

A: V bn b guide c.

Q: Ti sao khng lm phone, dict ch HOA.

A: S bug, ml, q: C t ct kiu g cng khng nhn dng ng c, lm gim nhn dng.

A: B t ra, dng Audacity thu theo format mono 32 bit float 48000 Hz, la ch vng lng ngi thu.
More

Telugu romantic sex videos

Sortiraj po: Popularnost, datum, trajanje, procena 60 1:12, photo Shop girl Tirupati Telugu 2 meseci pre, xHamster 69 10:17.

Lorna Morgan Belly Dancing 10 godina pre, xHamster…

29 Jul 2009, 04:32

Japanese mom and sons

Child, JB
29 Jul 2009, 10:26

Long hair porn

Pedo, Girl
29 Jul 2009, 08:44

Sauna sex

Loli, Cp
29 Jul 2009, 00:11
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>